Blog Feed

Mededeling

Mededeling

Beste bezoeker, wij hebben besloten om de inhoud van deze blog offline te halen omdat we merken dat veel mensen denken dat de groep die nu in de ledenraad zitting heeft, dezelfde groep mensen is die de blog en social media accounts beheren. Dat is, op ondergetekende na, niet het geval. Beide groepen hebben hetzelfde doel: het beste voor de Evangelische Omroep in het publieke bestel.

Omwille van de beeldvorming over christenen, het gezamenlijke belang en de dialoog in de ledenraad pauzeren we deze blog en voeren we het gesprek eerst verder binnen de ledenraad. Dit hebben wij besloten, terugziende op de reacties die de blog opriep en vanwege een recente unanieme afspraak over communicatie in de ledenraad.

We vragen hiervoor uw begrip.

Laten we allemaal bidden voor alle ledenraadsleden en natuurlijk ook voor alle leidinggevenden en medewerkers van de EO. Moge de Heere ons allen wijsheid geven in de te nemen beslissingen.

Moge God de EO overvloedig zegenen, want we hebben een blijde boodschap voor de wereld!

Pieter Brands

Woordvoerder EO Duidelijk